gòn lọc tagged posts

Vật liệu lọc cho hồ hải sản

vat lieu loc ho hai sanDàn chứa hải sản của bạn luôn có mùi tanh? khách hàng của bạn cảm thấy khó chịu. Nước trong hồ hải sản của bạn luôn có màu vàng đục, bạn không biết lý do tại sao? Nước luôn có cợn nhỏ? mặc dù nhiều bông lọc?Xem tiếp
Hồ Hải Sản